Další aktivity

Mimo navštěvování dílen se uživatelé velmi aktivně zapojují do konání měsíčních společenských, kulturních a sportovních akcí, které pořádá Polárka i SPMP ČR spolu s dalšími organizacemi. 

Mezi větší akce patří například:

  • závody v bowlingu,
  • kuželkách,
  • pétanque nebo
  • lehké atletice.

Stali jsme se pořadateli Krajských závodu v bowlingu v rámci SPMP ČR v Moravskoslezském kraji.

Během roku uživatelé vystupují na různých akcích, kde prezentují všem příznivcům a sponzorům svou celoroční práci. 

Uživatelé vystupují například na:

  • Dnech města Bruntálu a obcí,
  • Veletrhu sociálních služeb,
  • koncertech, 
  • velikonočních a vánočních trzích. 

Nadcházející události