Vítejte v Polárce

Vítáme Vás v naší Sociálně terapeutické dílně Polárka se sídlem v Bruntále a doufáme, že zde naleznete veškeré potřebné informace, které hledáte.

 

Co je Polárka?

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na pomoc a podporu osob s mentálním postižením. Provozuje sociálně terapeutické dílny v souladu s § 67 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb., které mají kapacitu 22 osob denně. V současné době navštěvuje dílny 30 uživatelů z Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska. 


Historie

V roce 2008 získala registraci na poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny v občanském sdružení SPMP ČR v Bruntále, po změně legislativy (od 1. 9. 2012) pak ve společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 


Poslání

Naším posláním je pomáhat lidem s mentálním postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální schopnosti a dovednosti, a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v běžném životě.


Cíl

Cílem naší sociální služby je umožnit uživatelům maximální možný rozvoj ve všech oblastech jejich osobnosti pomocí pracovních činností, sociálních dovedností a doplňkových terapií, a tím zkvalitňovat jejich každodenní život.


Cílová skupina

Naše sociální služba je poskytována dospělým lidem od 19 do 64 let, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku nebo praktickou školu, a v důsledku svého postižení nemohou najít pracovní uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce a jsou osobami s:

  • mentálním postižením,
  • zdravotním postižením,
  • jiným zdravotním postižením.  


Zásady

Pracovníci STD se řídí následujícími zásadami:

  • Individuální přístup - zaměstnanci přistupují ke každému uživateli podle specifičnosti jejich osobnosti.
  • Respekt - zaměstnanci respektují osobnost uživatele, jeho přání, volbu a potřeby v souladu s možnostmi poskytovatele sociální služby.
  • Empatie - zaměstnanci mají schopnost vcítit se do pocitů, situace a jednání uživatele.
  • Podpora samostatnosti - zaměstnanci podporují a rozvíjí samostatnost uživatele jak v denních běžných činnostech, tak v činnostech pracovních.
  • Partnerství - vztah mezi zaměstnancem a uživatelem je stavěn na vzájemné důvěře, podpoře, respektu, dobré oboustranné komunikaci a společně stráveném čase.
  • Flexibilita - přizpůsobení služby podle momentálního stavu osoby s mentálním postižením. 
  • Týmová spolupráce - zaměstnanci se vzájemně doplňují dovednostmi, jsou oddaní společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci. 

Adresa

Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál, 79201
nela.hlavicova@polarkabruntal.cz  554 725 255                       
+420 731 251 252

 

Provozní doba

Po - Čt   8.00 - 14.00                  Pá          8.00 - 12.00